top of page

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Projektu Dawca.pl (https://www.dawca.pl/)

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębowa 30, 80-204 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000241772, NIP 583-29-26-176, REGON 220116117.

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników  odwiedzających stronę internetową w domenie https://www.dawca.pl/. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie  do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony jak również nie przekazujemy innym stronom żadnych danych identyfikacyjnych do jakichkolwiek celów.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą polityką, przechowujemy zapytania https kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach  logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)
  – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Projektu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w niniejszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie https://www.dawca.pl/ okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie związany z wyświetlaniem form banerowych typu toplayer – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis https://www.dawca.pl/   zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu https://www.dawca.pl/

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

bottom of page