Regulamin klubu Dawca.pl

 1. Klub Dawca.pl zrzesza członków wspierających Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych (PTPZ), organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej zgodnie z polskim prawem (KRS 0000241772) z siedzibą w Gdańsku, przy al. Zwycięstwa 42a.
 2. Przystąpienie do klubu następuje poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dawca.pl.
 3. Dokonując rejestracji w Klubie Dawca.pl, Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu przetwarzania wyłącznie na niekomercyjne potrzeby Klubu Dawca.pl oraz Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.
 4. Członkowie klubu mają prawo do:
  • posługiwania się tytułem Członka Klubu Dawca.pl,
  • korzystania z zasobów serwisu www.dawca.pl,
  • wypowiedzi na stronach serwisu www.dawca.pl za pomocą komentarzy. Jednocześnie powołana przez Zarząd PTPZ redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania treści (obraźliwych, naruszających obowiązujące prawo lub mających charakter promujący komercyjne towary i usługi),
  • składania wniosków do władz PTPZ.
 5. Członkowie klubu uczestniczą w propagowaniu idei świadomego dawstwa narządów w szczególności poprzez:
  • noszenie przy sobie Karty Klubu Dawca.pl (które jest oświadczeniem woli),
  • popularyzację idei świadomego dawstwa narządów w swoich środowiskach,
  • wspieranie finansowe idei świadomego dawstwa poprzez darowizny i odpisy podatkowe.
 6. Członkostwo w naszym klubie jest:
  • płatne ? otrzymanie zestawu członka klubu.
 7. Zamówione zestawy członków Klubu Dawca.pl są wysyłane w terminie 30 dni  roboczych od wpłynięcia całej kwoty na konto Klubu. Jedyną dostępną formą płatności jest wpłata przez system tpay.com. W przypadku powrotu przesyłki na adres Klubu Dawca.pl, termin ten jest liczony od nowa, po potwierdzeniu prawidłowych danych osoby przystępującej do Klubu Dawca.pl.
 8. Klub Dawca.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane osobow/adresowe, dotyczących oświadczenia woli w formularzu rejestracyjnym oraz błędnie wybranej grupy krwi związanej z opaskami. W takim przypadku członek zobowiązany jest do ponownej rejestracji w Klubie Dawca.pl oraz wpłacenia odpowiedniej kwoty na konto Klubu. Kwota wpłacona w imieniu błędnie zarejestrowanego członka Klubu nie podlega zwrotowi.
 9. W sytuacji podania błędnych danych osobowych bądź adresowych lub nieobebranie przesyłki w terminie, która skutkuje powrotem paczki do nadawcy, członek Klubu jest zobowiązany do ponownej rejestracji oraz pokrycia kosztów ponownej wysyłki.
 10. Członek Klubu Dawca.pl ma prawo ubiegać się o wydanie bezpłatnego otrzymania duplikatu karty Dawca.pl w wybranych sytuacjach (w innych sytuacjach Członek Klubu jest zobowiązany do ponownej rejestracji):
  • Kradzież dokumentów potwierdzona pismem z Urzędu Miasta lub Policji.
 11. Przystąpienie do Klubu Dawca.pl wiąże się z automatycznym dodaniem adresu e-mail do bazy newslettera. Newsletter nie jest obowiązkowy, dlatego też po jego otrzymaniu można z niego zrezygnować klikając odpowiednią funkcję (w treści wiadomości znajduje się link o treści ?jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera kliknij tutaj?- jej klikniecie powoduje usuniecie adresu odbiorcy z bazy newsletterowej).
 12. Zarząd Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych ma prawo do wykluczenia z grona członków klubu osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.
 13. Każda osoba ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawca.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@dawca.pl tytułem ?Rezygnacja z członkostwa w Klubie Dawca.pl? lub list na adres siedziby Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Rezygnacja musi zawierać: imię, nazwisko oraz nr PESEL. Wystąpienie z Klubu Dawca.pl nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
 14. O zmianach w regulaminie powiadamiani są tylko ci członkowie, których one dotyczą. Aktualizacje regulaminu wysyłane są na adres mailowy podany przy rejestracji za pomocą newslettera.
 15. Regulamin Klubu może podlegać zmianom, które wynikają z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od osób zarządzających Klubem Dawca.pl

Aktualizacja: Gdańsk, 18.10.2013