Uważamy za niedopuszczalne, aby tak ważny i jasno określony przepisami prawa proces, jak rozpoznawanie śmierci mózgu, był przedmiotem publicznej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udziału autorytetów – napisali transplantolodzy.

 • Zdaniem transplantologów, przypadek polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii stał się przyczynkiem do dalekiej od prawdy dyskusji nt. orzekania o śmierci mózgu
 • Decyzję o zakończeniu leczenia, podjęte na gruncie brytyjskiego prawa, nie mogą wpływać na postrzeganie działań w Polsce
 • Kryteria rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa, nie pozostawiają pola do nadużyć czy niepewności

Transplantolodzy i osoby reprezentujące inne dziedziny nauki związane z medycyną transplantacyjną wyrazili sprzeciw co do treści niektórych programów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagadnienie pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji.

Ten przypadek nie dotyczy Polski

W liście otwartym zwracają uwagę, że przypadek odstąpienia od leczenia i zgonu polskiego obywatela w Wielkiej Brytanii, stał się przyczynkiem do prowadzenia „dalekiej od prawdy i pozbawionej argumentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmarłych narządów do transplantacji”.

Jak zwracają uwagę, „z ogólnodostępnych informacji wynika, że u osoby tej w okresie poprzedzającym zgon nie rozpoznawano śmierci mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niego sztucznej wentylacji)”.

Przytoczony szczegół jest bardzo istotny dla transplantologów podpisanych pod listem. Podkreślają, że „decyzje o zakończeniu leczenia, podjęte na gruncie brytyjskiego prawa, nie mogą wpływać na postrzeganie odrębnych działań (w tym w Polsce), mających na celu stwierdzanie śmierci mózgu i dopiero wówczas pobrania od zmarłego narządów do przeszczepienia”.

„Szczególnie niepokoi nas fakt, że treści podważające ideę transplantacji i negujące wiedzę medyczną w zakresie rozpoznawania śmierci mózgu pojawiają się w mediach internetowych o zasięgu ogólnokrajowym, jak również w telewizji publicznej, kształtującej opinie i postawy obywateli – piszą transplantolodzy w liście otwartym opublikowanym m.in. na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej.

Śmierć mózgu – tu nie ma pola do nadużyć

„Idea przeszczepiania narządów jest niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie życia. Działania podejmowane przez osoby w nią zaangażowane mają na celu pomoc chorym, którzy bez przeszczepienia narządu nie mają szans na przeżycie lub na znaczącą poprawę jakości życia. Pomimo aktywności ośrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywane jest zaledwie około 1500 przeszczepień narządów rocznie, podczas gdy w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu a nawet trzykrotnie wyższa, dzięki szerokiej społecznej akceptacji dla tej metody leczenia” – podkreślają specjaliści.

Jak przypominają narządy do przeszczepienia pozyskuje się głównie od osób zmarłych, u których rozpoznano śmierć mózgu. „Ten stan jest nieodwracalny i nie ma żadnych sposobów dalszego leczenia osób ze śmiercią mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania śmierci mózgu bardzo szczegółowo określają przepisy prawa. Są one jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola do nadużyć czy niepewności”- zapewniają.

„Osoby przedstawiające inne, niezgodne z wiedzą medyczną i przepisami prawnymi poglądy, świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną, szkodząc wprost rodzinom osób zmarłych (u których stwierdzono śmierć mózgu) i pacjentom oczekującym na ratujący życie zabieg przeszczepienia narządu” – czytamy w liście podpisanym przez dziesiątki znanych i cenionych lekarzy transplantologów lub związanych z procedurami umożliwiającymi przeszczepianie narządów.

Pełna treść listu: na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej

Sygnatariusze listu:

 • Dr n. med. Jacek Bicki, Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Grzegorz Budziński, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT), Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Jarosław Czerwiński, zastępca dyrektora ds. medycznych, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz, Prezes PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Piotr Domagała, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Członek Honorowy PTT
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dr hab. med. Maciej Głyda, prof. UZ, Członek Zarządu PTT, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Wojciech Łebkowski, Klinika Neurochirurgii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. Iwona Grabska-Liberek, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa – Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, Przewodnicząca Zespołu do spraw Opinii Prawnych i Regulacji Międzynarodowych w Krajowej Radzie Transplantacyjnej (KRT)
 • Prof dr hab. med. Jerzy Jabłecki, Szpital im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
 • Prof. dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński, Członek KRT, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Dr hab. med. Dorota Kamińska, Członek Zarządu PTT, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dr hab. n. med. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds Transplantacji ?POLTRANSPLANT?, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
 • Prof. dr hab. med. Marian Klinger, Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Sylwia Kołtan, Konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Członek KRT, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki, Prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, wiceprezes PTN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dr hab. med. Łukasz Krakowczyk, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1998-2016), Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008-2016), Członek Honorowy PTT
 • Prof. dr hab. med. Robert Król, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. Bartosz Kubisa prof. PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 • Prof. dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów Polskich
 • Dr med. Dorota Lewandowska, Członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Lisik, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków, Członek KRT, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Adam Maciejewski, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB Oddział w Gliwicach
 • Dr hab. med. Dariusz Maciejewski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Intensywnej Terapii, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko, Członek Zarządu PTT, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Józef Matych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr M. Pirogowa, Łódź
 • Dr hab. med. Marek Myślak, Ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Dr hab. n. med. Paweł Nadziakiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Oko, Prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, Członek Zarządu PTT, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon, Klinika Okulistyki i Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Dr hab. med. Maciej Romanowski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr n. hum. Joanna Różyńska, Członek KRT, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, Członek KRT, Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. med. prof. IK Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Członek Zarządu PTT, Narodowy Instytut Kardiologii
 • Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, były Dyrektor Poltransplantu, Członek Honorowy PTT
 • Prof. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Członek Honorowy PTT
 • Dr hab. n. med Jacek Wojarski, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 • Prof. dr hab. med. Dariusz Wołowiec, były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii
 • Prof. dr hab. med. Janusz Wyzgał, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. med. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca, Członek Honorowy PTT
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. med. Sławomir Żegleń, Gdański Uniwersytet Medyczny

Chcemy gorąco zachęcić Was do przekazania na nasze działania 1%, podatku. Pozwoli nam dalej szerzyć ideę transplantologii wykorzystując najnowsze technologie, rozwijając ruch wolontariuszy oraz przede wszystkim edukować społeczeństwo. Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli aktywnie promować jakże ważną idee.Czytaj więcej

52 transplantacje wątroby wykonał w 2020 r. zespół specjalistów z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Szpital zajął tym samym drugie miejsce w Polsce pod względem liczby przeszczepień tego narządu.

O sukcesie trójmiejskich transplantologów poinformował w czwartek zespół ds. organizacji i promocji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. W przekazanym mediom komunikacie wyjaśniono, że powstanie w szpitalu ośrodka zajmującego się kompleksowym leczeniem chorób wątroby zainicjowały: zespół transplantacji wątroby pod kierunkiem dr. Piotra Remiszewskiego i zespół kwalifikujący prowadzony przez dr Annę Drobińską przy współpracy z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierowanej przez prof. Radosława Owczuka.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prasowym dr Piotr Remiszewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, taka liczba przeszczepów to duży sukces. Lekarz dołączył do zespołu gdańskiego szpitala w październiku 2019 r. i od tego momentu transplantacje wątroby wyraźnie przyspieszyły. W 2019 przeprowadzono ich 11, rok później było ich już prawie pięć razy więcej.

Według dra Remiszewskiego wynik ten udało się osiągnąć dzięki współpracy m.in. z dyrekcją szpitala, władzami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i z innymi klinikami.

„Cała struktura jest bardzo dobrze zorganizowana, a koordynacja pracuje wręcz doskonale. To sprawia, że program transplantacyjny bardzo prężnie się rozwija. UCK jest jedynym szpitalem w Polsce, gdzie przeszczepia się prawie wszystkie narządy. W jednym miejscu dokonuje się transplantacji serca, wątroby, nerek, płuc, rogówek oraz wysp trzustkowych. Tylko aktualnie trzustki się nie przeszczepia” – wyjaśnił transplantolog.

Zwrócił też uwagę, że taką liczbę przeszczepień wątroby udało się osiągnąć w niesprzyjających warunkach pandemii i przy mniejszej liczbie dawców.

„Jeśli przeanalizuje się wykres liczb transplantacji i zgłoszeń, widać takie dwie dolinki – jedna to marzec, a druga to wrzesień. To się pokrywa z falami pandemii. Cały nakład i wysiłek ochrony zdrowia był skierowany na leczenie i niwelowanie skutków pandemii. W całej Polsce było zdecydowanie mniej zgłoszeń dawców” – powiedział dr Remiszewski.

W komunikacie poinformowano, że 52 transplantacje wątroby w minionym roku sprawiają, że UCK w Gdańsku zajęło drugie miejsce w kraju względem liczby przeszczepień tego narządu. Liderem jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak podano, w gdańskim szpitalu od 18 kwietnia 2018 r. przeszczepiono 70 wątrób w ramach programu transplantacji tego narządu. W bieżącym roku odbyły się już trzy przeszczepy.

„W 2020 r. w UCK wykonano również 16 przeszczepień serca, 128 szpiku, 84 rogówek, 102 nerek oraz 16 płuc” – wskazano.

Zwrócono uwagę, że pięćdziesiąte przeszczepienie wątroby w UCK poprzedziła skomplikowana akcja logistyczna. 12 grudnia ub. roku połączone zespoły z Klinik Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK przeprowadziły pierwsze wspólne, „lotnicze” pobranie wielonarządowe. Ekipy musiały udać się znad Bałtyku pod Tatry. W szpitalu w Zakopanem pobrały od zmarłego dawcy wątrobę i płuca. Na narządy w Gdańsku czekało dwóch biorców.

„Dzięki sprawnej koordynacji, możliwości korzystania z transportu lotniczego (na odcinku Gdańsk -Rębiechowo – Kraków-Balice użyto samolotu PILATUS PC-12) oraz płynnemu przejazdowi do Zakopanego czas liczony od wyjazdu zespołu z UCK na przeciwległy kraniec Polski, pobranie narządów i powrót wyniósł zaledwie 11 godzin. W rezultacie udało się zrealizować przeszczepienie zgodnie z ograniczeniem czasowym niedokrwienia pobranych narządów” – czytamy w komunikacie.

Dodano, że w trakcie drogi powrotnej zespołów pobierających biorcy narządów przebywali już na salach operacyjnych. Przeszczepienie płuc wykonano u pojedynczego biorcy z Krajowej Listy Oczekujących. Przeszczepienie wątroby przeprowadzono u biorcy zgłoszonego do transplantacji w trybie pilnym.

Tak niewiele trzeba by uratować komuś życie. Wystarczy podpisać oświadczenie woli i tym sposobem wyrazić zgodę na życie dla kogoś kto na organ oczekuje.

Podpisać oświadczenie woli możesz tutaj: https://www.dawca.pl/klub-dawcy/deklaracja-dawcy

W imieniu the European Public Health Alliance (https://epha.org/cleanair/) i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej konferencji (link do rejestracji poniżej), organizowanej przez nasze obie organizacje , a dotyczącej raportu przygotowanego przez CE DELFT o kosztach zdrowotnych ponoszonych przez 432 miasta europejskie, w tym wybrane duże miasta polskie.

Tytuł konferencji: Online Discussion/Health in European Cities.
Konferencja odbędzie się 21 .10.2020 w godzinach od 10.30 do 12.00.

LINK: https://crm.epha.org/civicrm/event/register?reset=1&id=

W tym ciężkim okresie zdrowie jest dla nas najważniejsze! Dlatego też przypominamy jak skutecznie myć ręce.

Pamiętajcie również o dezynfekcji powierzchni oraz dłoni w mieszkaniu, miejscu pracy, samochodzie.