Eksperci: Gwałtownie spada liczba dawców organów

W województwie mazowieckim w ostatnich czterech latach aż dwukrotnie spadła liczba zgłaszanych dawców nerek, ale są regiony, gdzie jest jeszcze gorzej – poinformowano na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Prof. Andrzej Chmura, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii, powiedział, że przed czterema laty na Mazowszu było zgłaszanych 16 zmarłych dawców nerek na milion mieszkańców – więcej niż w wielu innych regionach kraju. W 2006 r. w całym kraju średnio zgłaszanych było 13 zmarłych dawców na milion mieszkańców. W 2010 r. ich liczba w województwie mazowieckim zmniejszyła się do zaledwie ośmiu na milion mieszkańców, czyli poniżej średniej krajowej, która w ubiegłym roku wyniosła 9,2 zgłaszanych dawców na milion mieszkańców.

„Chcemy to zmienić, gdyż nasz region dysponuje największą liczbą nowoczesnych ośrodków transplantacyjnych, których potencjał nie jest w pełni wykorzystany” – stwierdził prof. Paweł Nyckowski, koordynator programu „Partnerstwo dla transplantacji” w województwie mazowieckim. W Warszawie nerki przeszczepiane są m.in. w Centrum Zdrowia Dziecka (u dzieci) oraz w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Szpitalu MSWiA (u dorosłych).

Program „Partnerstwo dla transplantacji” w 2009 r. zainicjowała Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej. W 2010 r. został on objęty patronatem rządu. W czerwcu tego samego roku przystąpiło do niego województwo mazowieckie. Program ma doprowadzić do pięciokrotnego zwiększenia w całym kraju przeszczepów narządów, w tym szczególnie przeszczepów nerek. Prof. Nyckowski powiedział, że nie będzie to możliwe bez powszechnego zrozumienia dla dawstwa narządów zarówno w społeczeństwie, jak i w środowisku medycznym. Jego zdaniem, jedną z przyczyn kryzysu polskiej transplantologii jest brak rzetelnej i pełnej informacji o tej formie leczenia.

Do programu poza Mazowszem przystąpiły już m.in. województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubuskie. Są to te regiony, gdzie liczba zgłaszanych dawców od wielu lat jest najmniejsza w kraju.

W województwach małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim liczba zgłaszanych zmarłych dawców nie przekracza jednego na milion mieszkańców. Narządy od zmarłych pobiera się tam aż 20 razy rzadziej niż w całej Unii Europejskiej, gdzie średnio zgłaszanych jest 20 zmarłych dawców na milion mieszkańców. Jedynie w województwie zachodniopomorskim nerki pobiera się od 34 dawców na milion mieszkańców – czyli tyle, ile wynosi średnia w Hiszpanii, która pod tym względem jest na pierwszym miejscu w Europie.

Transplantacje nerek prawie w całym kraju? załamały się przed czterema laty. O ile w 2006 r. przeszczepiono 1100 nerek, o tyle w 2007 r. już tylko 600. W 2010 r. liczba tych zabiegów wzrosła do 820. W grudniu 2009 r. na Krajowej Liście Oczekujących było zarejestrowanych 1768 osób. Średni czas oczekiwania od rozpoczęcia u chorego dializy (polegającej na zastosowaniu tzw. sztucznej nerki do oczyszczania krwi z trujących toksyn) wynosił wtedy trzy lata i trzy miesiące. „Teraz na przeszczep nerki oczekuje ponad 1,4 tys. osób” – powiedział PAP prof. Chmura.

Jego zdaniem sytuacja w polskiej transplantologii nieco poprawiła się w 2010 r., ale daleka jest jeszcze od oczekiwań. Profesor ma jednak nadzieję, że zmieni to program „Partnerstwo dla transplantacji”. Polska ma bogate doświadczenia w transplantacjach. Do końca 2009 r. w całym kraju przeszczepiono ponad 15,5 tys. nerek. Rocznie na zabieg oczekuje 60 chorych na 1 mln mieszkańców.

Źródło: Gazeta.pl Warszawa