Konferencja „Oddasz SIĘ? Różne wymiary transplantologii”

Konferencja „Oddasz SIĘ? Różne wymiary transplantologii” to element programu „Prawo i medycyna”. Tegorocznymi organizatorami są: ELSA Gdańsk, Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego i IFMSA-Gdańsk.

Organizatorzy tak przedstawiają konferencje:

5 kwietnia godzina 13.00: Pierwszego dnia spróbujemy spojrzeć na transplantologię zarówno z perspektywy lekarza, jak i prawnika. Przybliżymy najnowsze osiągnięcia medycyny i poruszymy kwestię ustalania momentu śmierci, a także rozważymy prawne regulacje dotyczące dokonywania przeszczepów i wątpliwości, jakie wytworzyły się już na gruncie tworzenia prawa. Dodatkowo pragniemy skupić się na kontrowersjach wokół zgody na przeszczep oraz etycznych aspektach transplantologii.

6 kwietnia godzina 13.00: Drugi dzień pragniemy poświęcić tematom budzącym wyjątkowe emocje, czyli patologiom, które wiążą się bezpośrednio z dziedziną transplantologii. Planujemy naświetlić problem, jakim jest handel organami– w tym miejscu skupimy się na skali zjawiska w Polsce. Kolejnym zagadnieniem wartym poruszenia będzie tzw. turystyka transplantacyjna, a tym samym stopień rozwoju problemu w wybranych miejscach na świecie. Na zakończenie chcielibyśmy zastanowić się nad ?ekonomią transplantacji?, czyli swoistym rachunkiem zysków i strat dotyczącym handlu organami, a przy tej okazji rozważymy postulat legalizacji zjawiska w Polsce.

Tego dnia w ramach części wykładowej planujemy zorganizować projekcję filmu, będącego wstępem do dyskusji nad zjawiskiem handlu ludzkimi organami.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.

Zapraszamy!