Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia w sprawie transplantologii

28 stycznia 2011 odbyło się Posiedzenie Seminaryjne Komisji Zdrowia Senatu RP poświęcone tematyce ?Transplantologia w Polsce ? problemy i perspektywy rozwoju.? Pod przewodnictwem Senatora Michała Okły – Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia Senatu RP – senatorowie, posłowie i zaproszeni goście zapoznali się z aktualną sytuacją oraz warunkami i perspektywami rozwoju polskiej transplantologii.

Podczas posiedzenia Cezary Rzemek (Wiceminister Zdrowia) przedstawił założenia i proces realizacji Narodowego Programu Transplantologii. Ważny głos zabrali prof. Wojciech Rowiński (Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej) oraz prof. Piotr Kaliciński ? Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej. Przedstawili oni aktualną sytuację, statystyki oraz zagrożenia i perspektywy rozwoju transplantologii.

?Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej POLGRAFT na lata 2010 ? 2014 ma za zadanie zwiększyć aktywność i rozwój programu medycyny transplantacyjnej. Priorytetem jest dostosowanie banków tkanek do wymogów Unii Europejskiej. Program uwzględnia również działania zmierzające do zwiększenia liczby narządów pobieranych od zmarłych jak i od dawców żywych.? – stwierdził minister Cezary Rzemek.

Zabrakło jednak mocnego akcentu na edukację związanej z tą tematyką, co poruszył Paweł Klikowicz (Dawca.pl), oraz stowarzyszenia osób po przeszczepach. Ważnym elementem jest fakt, że w Narodowym Programie Transplantacji jest przewidziane 3 mln zł na rozwój kampanii społecznych, co niezmiernie ucieszyło organizacje pozarządowe.

Sprawozdanie