Odszedł prof. Wojciech Rowiński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Wojciecha Rowińskiego, pioniera i współtwórcy polskiej transplantologii.

1237044_644002179007319_310042483_nPan Profesor był wybitnym lekarzem i nauczycielem akademickim, chirurgiem i transplantologiem. Był niezwykłą osobowością, uczestnikiem pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki 26 stycznia 1966 roku i współtwórcą medycyny transplantacyjnej w kształcie, w jakim znamy ją dziś. Profesor Wojciech Rowiński od podstaw stworzył Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, rozpoczynając od oddziału szpitalnego i rozwijając go w zespół klinicystów dokonujący przeszczepień trzech narządów.

Był Dyrektorem Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1995-2004, wiele lat pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej (do 2013 r.), funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Transplantacyjnej (1995-2006).

Profesor Wojciech Rowiński był autorem licznych monografii, podręczników i ponad 300 publikacji naukowych. Był cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą studentów pielęgniarstwa, stomatologii i kierunku lekarskiego, promotorem licznych prac doktorskich, opiekunem przewodów habilitacyjnych i profesorskich.
W latach 1996-2007 był Redaktorem Naczelnym anglojęzycznego czasopisma ?Annals of Transplantation?, które stworzył. Był Prezydentem European Society for Organ Transplantation w latach 2001-2003, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w latach 2007-2009, członkiem z wyboru wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

Dzięki swojemu dorobkowi naukowemu i osobowości był uznany i ceniony w międzynarodowym środowisku transplantologów. Był również  inicjatorem i twórcą Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej oraz programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, dwu ważnych dla naszego środowiska przedsięwzięć, którym całkowicie w ostatnich latach poświęcił swoją aktywność.

Profesor Wojciech Rowiński na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pani Prof. dr hab. Joannie Matuszkiewicz-Rowińskiej oraz całej Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.