Minister zdrowia Niemiec dawcą narządów

Minister Zdrowia Daniel Bahr (po prawej) i komik Ralf Schmitz prezentują kartę dawcy narządów. W RFN trwa wielka akcja propagująca świadome deklarowanie darowania narządów do przeszczepu.

Obecnie w Niemczech na przeszczep czeka około 11tys. osób. Średnio jedna z trzech umiera każdego dnia z powodu braku dawców organów. Aby to zmienić, by Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA) chce zmotywować obywateli do ? jak to określono – delikatnej kwestii dawstwa narządów. – Oddawanie narządów może uratować życie. W związku z tym, ważne jest, aby każdy obywatel miał świadomość osobistych decyzji ? mówił na konferencji, na której prezentowano spot akcji społecznej z udziałem komika Ralfa Schmitza. A

dr Elisabeth Pott, dyrektor BZgA, dodała: – Prawie trzy czwarte populacji (70 procent) byłaby skłonna oddawać swoje narządy, ale tylko 22 proc. udokumentowało swoją osobistą decyzję w karty dawcy. Aby to zmienić, chcemy propagować akcję świadomego dawstwa narządów.

Źródło i fot: termedia.pl