Naukowcy z Oksfordzkiego Uniwersytetu, w swoich najnowszych badaniach, przeszczepili komórki macierzyste do oczu ślepych myszy i odkryli, że organizm jest w stanie odtworzyć całą światłoczułą warstwę siatkówki.

Po dwóch tygodniach naukowcy wykazali, że przeszczepione komórki odtworzyły pełną warstwę obierającą światło na siatkówce, dzięki czemu myszy znów były w stanie widzieć. Badanie wykazało, że spośród 12 myszy po przeszczepie, źrenice 10 z nich reagowały zwężeniem na światło. To udowadnia, że zwierzęta te znów odbierają bodziec świetlny, a ten jest dalej przekazywane poprzez nerw wzrokowy do mózgu.

Do przeszczepu użyto prekursorów (pierwotnych komórek) z których rozwija się siatkówka.

Dr Singh twierdzi, że: „Odkryliśmy, że jeśli wystarczająca liczba komórek zostanie razem przeszczepiona, mogą one nie tylko stać się światłoczułe, ale także mają szansę odbudować połączenia niezbędne do zdolności widzenia.”

Filmy na stronie internetowej Uniwersytetu Oksfordzkiego (link poniżej) ukazują, że myszy, które wcześniej nie zauważały różnicy pomiędzy światłem, a ciemnością, po przeszczepie uciekają z oświetlonych miejsc do zacienionych – tak jak zdrowe, dobrze widzące myszy.

Naukowcy twierdzą, że to odkrycie ma ogromne znaczenie dla pacjentów chorych na retinopatię barwnikową, u których komórki odbierające światło w siatkówce stopniowo obumierają i prowadzą do postępującej ślepoty. Wydaje się, że w przyszłości takie efekty u ludzi będzie można uzyskać za pomocą pluripotencjalnych komórek macierzystych lub idukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS), które pobrane ze skóry czy krwinek pacjenta będą mogły być skierowane na drogę prekursorów komórek siatkówki.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie PNAS.

Źródło: vetco.org / www.ox.ac.uk
Fot: www.ox.ac.uk – Zdjęcie przedstawia komórki, które przekształciły się w światłoczułą warstwę siatkówki (zielony kolor).