z11668405AA,Operacja-przeszczepu-serca–Szpital-im–Sterlinga-