?Dawca-jestem za!? – kontynuacja transplantograffiti!

?Dawca-jestem za!? to pierwszy w Polsce projekt artystyczny promujący transplantologię w formie sztuki graffiti. W tym roku, również w ramach ?Pikniku na zdrowie?, chcemy kontynuować to dzieło, by w sposób nieszablonowy, poprzez sztukę graffiti ? zwrócić uwagę na tematykę transplantologii. Poprzez konkurs ?Dawca-jestem za!? chcemy przedstawić historie daru życia, oczami młodych artystów.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość dowiedzenia się, że sztuka street artu nie jest tylko przejawem wandalizmu ale również może upiększać ich otoczenie, stanowić czynnik wyróżniający i socjalizujący.

Organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, opiekun kampanii ?Dawca.pl ? bądź świadomym dawcą narządów?
 • Centrum Sztuki Współczesnej ,, Łaźnia? w Gdańsku
 • Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku

Termin:

 • 13 maja 2012r osobiście lub listownie z dopiskiem ?Dawca ?jestem za!?

Miejsce dostarczania projektów oraz zgłoszeń:

 • do Centrum Sztuki Współczesnej ,, Łaźnia?, ul Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

Warsztaty:

 • 28.05-1.06 2012 CSW ,, Łaźnia?

Finał konkursu Graffiti odbędzie się:

 • 2.06.2012 w godz. 9.00

Miejsce wykonywania projektu:

 • mur przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie w Gdańsku-Wrzeszczu

Cele projektu:

 • wspieranie integracji społecznej
 • promowanie transplantologii
 • podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat procedur przeszczepiania tkanek, komórek i narządów
 • legalne graffiti
 • przełamanie monotonii i szarości miejskich zakątków
 • przełamanie stereotypów
 • zapoznanie ze sztuką street artu

Adresaci:

 • Młodzież od 13 roku życia

Warunki uczestnictwa:

 • format projektu A3 lub A4
 • technika dowolna
 • w pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa
 • na odwrocie pracy należy zapisać
  • imię
  • nazwisko
  • szkoła
  • wiek

Regulamin konkursu ,,Dawca-jestem za!?:

 1. Selekcji nadesłanych do konkursu projektów oraz ocenę wykonanych prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
 2. W pierwszej kolejności oceniane będą: styl, pomysł, jakość.
 3. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych ok. 6 zespołów składających się z maksymalnie 7 osób, które zostaną zaproszone na warsztaty do Centrum Sztuki Współczesnej ,,Łaźnia?.
 4. Zespoły zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione najpóźniej do 18.05.2012.
 5. Zakwalifikowane zespoły mają obowiązek stawić się na miejsce konkursu w parku przy ulicy M. Skłodowskiej- Curie, dnia 2.06.2012 do godziny 9.00. W przypadku nie stawienia się zespół zostanie wykluczony z konkursu.
 6. Organizator zapewni fartuchy, maski ochronne, farby (prosimy wyszczególnić kolory w formularzu zgłoszenia), ciepły posiłek i napoje dla uczestników oraz zapewnia miejsce do malowania graffiti.
 7. Prezentacje konkursowe oceniać będzie 3-osobowe Jury powołane przez organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji konkursu techniką wideo oraz publikacji w środkach masowego przekazu bez roszczeń finansowych ze strony wykonawców. Organizator zastrzega sobie również prawo do korzystania z danych osobowych uczestników.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie projektu (Formularz zgłoszeniowy)

Koordynatorzy projektu:

 • Magda Małka ? Dawca.pl
 • Joanna Koralewska-Samko –  Gimnazjum nr 20 im. Hanzy w Gdańsku
 • ?Mikołaj? Robert Jurkowski – Centrum Sztuki Współczesnej ?Łaźnia?