Polscy luteranie w sprawie transplantologii

Wczoraj (17.10.2010) synod polskich luteran przyjął oficjalne stanowisko w kwestii  przeszczepiania narządów.

Głosi ono, że transplantologia jest nadzieją na ratowanie ludzkiego życia i nie ma wątpliwości,  że moralnie i etycznie jest akceptowalna. Należy jednak przyjąć, ze jest to ostateczny sposób ratowania życia, w sytuacji gdy wszystkie inne metody leczenia są niewystarczające.

Luteranie potwierdzili, że dopuszczają możliwość ofiarowania narządu bliskiej osobie, w sytuacji gdy nie zaszkodzi to zdrowiu  dawcy, wyrazili również opinie, iż nie należy narządów traktować jako przedmiot handlu – dopuszczalne jest wyłącznie dawstwo bezinteresowne.

– Kościół wyraża również sprzeciw wobec stosowania w medycynie przeszczepów narządów odzwierzęcych. Życie ludzkie ma swój kres i przedłużanie go za wszelką cenę staje w konflikcie z wiarą w zmartwychwstanie. Transplantacja organów powinna być pojmowana jako ostateczna metoda leczenia, a nie jako próba zapewnienia sobie nieśmiertelności ? głosi stanowisko luteran.