Przybywa dawców szpiku i kwalifikacji do przeszczepów

Na światowej liście dawców szpiku jest już zarejestrowanych 89 446 Polaków.

? Na koniec marca br. w światowym rejestrze figurowała taka właśnie liczba dawców z Polski, ale chętnych jest znacznie więcej ? mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jolanta Żalikowska-Hołoweńko, wicedyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji ?Poltransplant?. ? Ograniczeniem są oczywiście pieniądze. Jedno badanie krwi pod kątem potencjalnego dawstwa szpiku jest kosztowne ? dodaje wicedyrektor.

Jak wyjaśnia nam Jolanta Żalikowska-Hołoweńko, jest jednak nadzieja na przeprowadzenie większej liczby badań pod kątem dawstwa szpiku i wydłużenie Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

W tym roku koszt jednego badania wynosi średnio ok. 350 złotych i jest niższy, niż jeszcze nie tak dawno temu, praktycznie o połowę, na skutek, m.in. obniżenia przez dostawców cen niezbędnych do przeprowadzania badań odczynników. Swoje zrobił też konkurs na wybór laboratoriów, w których przeprowadzane są badania krwi pobranej od potencjalnych dawców szpiku.

To ważne badanie, decydujące o wpisaniu do rejestru. Im więcej osób w rejestrze, tym większe szanse, że znajdzie się dla chorych dawca niespokrewniony. Preferowany jest co prawda przeszczep, w którym szpik pochodzi od dawcy spokrewnionego, ale jedynie w 25 proc. przypadków znajduje się dawcę rodzinnego.

? O wyborze dawcy decydują względy medyczne, ponieważ istnieje duża różnorodność genotypów ? wyjaśnia Hołoweńko. ? Potwierdzenie zgodności genotypów dawcy i biorcy wymaga wielu badań i też jest szalenie kosztowne. Samo dobieranie genotypów czasami nie mieści się w 20 tys. złotych ? zaznacza wicedyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji ?Poltransplant?.

Jak twierdzi Hołoweńko, z danych Poltransplantu wynika, że pomimo wysokich kosztów rośnie również liczba kwalifikacji chorych do leczenia poprzez przeszczep szpiku. Jeśli w poprzednich latach było do tego leczenia kwalifikowanych 320-330 osób, to w ubiegłym roku poddano przeszczepowi szpiku ponad 440 pacjentów.

Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczek, a znalezienie niespokrewnionego zgodnego genetycznie dawcy, bywa jedyną szansą dla wielu pacjentów.

Źródło: Rynek Zdrowia