Dzielisz się krwią? Dziś twoje święto

14 czerwca to święto wyjątkowych ludzi, którzy ratują życie innych, oddając swoją krew. Poniedziałek to Światowy Dzień Krwiodawców, którzy za symboliczną nagrodę świadczą pomoc chorym i ofiarom wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to „Nowa krew dla świata”.
Ustawowa definicja Honorowego Dawcy Krwi ogranicza się do stwierdzenia, że jest nim każdy, kto „bezinteresownie oddał krew na cele lecznictwa”. Jak zaznacza Polski Czerwony Krzyż na swojej stronie internetowej, tak naprawdę jest to „określona postawa wobec drugiego człowieka, wobec życia”.

Pół litra na raz

Jednorazowo zazwyczaj pobiera się 450 ml krwi, co stanowi około 1/10 zawartości układu krwionośnego dorosłego, zdrowego człowieka. Krew może oddać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg. Po pobraniu krew przechowywana jest w wyspecjalizowanych bankach krwi. Każdy dawca, opuszczając punkt poboru krwi, otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4,5 tys. kcal. – 8 tabliczek czekolady.

Rocznie w Polsce około pół miliona ludzi honorowo oddaje krew, razem daje to trochę ponad 400 tysięcy litrów.

Polscy altruiści z pod znaku Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż już od 52 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. Rocznie PCK pomaga pozyskać dla publicznej służby zdrowia blisko 150 tysięcy litrów krwi.
Obcokrajowcy polubili nasze szpitale

Pierwsze polskie stacje krwiodawstwa w latach trzydziestych zostały założone właśnie przez tą organizację. Lata Polski Ludowej przyniosły upaństwowienie służby krwi. W pierwszych latach po nacjonalizacji tylko zaledwie 2 procent wśród oddających krew robiło to bezinteresownie. Natomiast już od lat osiemdziesiątych ponad 98 procent krwiodawców dzieliła się ?cząsteczką siebie? bezinteresownie, dzisiaj jest to niemal 100 procent.

Sto lat przetaczania krwi

Data obchodów krwiodawczego święta wiąże się z dniem urodzin Karola Landsteinera, austriackiego lekarza hematologa, którego praca umożliwiła na początku XX wieku wyodrębnienie trzech grup krwi. Dzięki temu rozwinęły się transfuzjologia i podstawy bezpiecznego przetaczania krwi. Za swoje odkrycie otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla.

Źródło: tvn24.pl